Τι είναι λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου (προφορικού και γραπτού), φωνής –  ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, είτε η αιτία αυτών είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Ποιος ο σκοπός της;

Σκοπός της είναι η ανάπτυξη εξωλεκτικής – σωματικής και λεκτικής επικοινωνίας, η καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής, η παραγωγή λόγου των βαρήκοων και τέλος στη βελτίωση μαθησιακών δυσκολιών (δυσκολίες στη γραφή – ανάγνωση – αριθμητική).

Ο ρόλος της – του λογοθεραπευτή;

Ο/η λογοθεραπευτής/τρια είναι ο/η επιστήμονας που ενημερώνει, αξιολογεί και ενισχύει τις δεξιότητες του παιδιού ή του ενήλικα έτσι ώστε να γίνει πιο λειτουργικός ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποτρέψει την επιδείνωση των δυσλειτουργιών που επιφέρουν οι νευρολογικές παθήσεις που εκδηλώνονται σε παιδιά και ενήλικες.

Στο χώρο μας θα βρείτε υπηρεσίες λογοθεραπείας οι οποίες μετά από αξιολόγηση, ακολουθει ένας αριθμός ατομικών συνεδριών με εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για κάθε άτομο ξεχωριστά σύμφωνα με τις διαταραχές που παρουσιάζει.

Οι αξιολογήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το ICF (το νέο σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας και λειτουργικότητας), στο οποίο έχει εκπαιδευτεί η λογοθεραπεύτρια του κέντρου Δέσποινα Νεοπτόλεμου.

Από την ειδικό του κέντρου, εφαρμόζονται σταθμισμένα προγράμματα, όπως είναι το ABA ( πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό) το οποίο εφαρμόζεται για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό καθώς επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε άτομα με νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down και μαθησιακές διαταραχές με στόχο την εξέλιξη των γνωστικών τους λειτουργιών.

Επίσης παρέχεται το πρόγραμμα παρέμβασης Son – Rise το οποίο εφαρμόζεται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως σε άτομα με Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης – αυτισμό.

Επιπρόσθετα εφαρμόζονται νέες τεχνικές παρεμβατικής εκπαίδευσης σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, τραυλισμό και διαταραχές φωνής μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αναλαμβάνουμε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές άρθρωσης (σωστή άρθρωση των φωνημάτων), τραυλισμό (βελτίωση του διακεκομμένου λόγου) , μάθησης (βελτίωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στο σχολείο), νοητική στέρηση, σύνδρομο Down, υπερκινητικότητα, διάσπαση ελλειμματικής προσοχής (μείωση κινητικότητας – αύξηση συγκέντρωσης), καθυστέρηση ομιλίας (λόγω κληρονομικότητας ή νευρολογικής –  αναπτυξιακής διαταραχής), αλαλία, αφασία (προέρχεται από εγκεφαλικά επεισόδια), εγκεφαλική παράλυση, βαρηκοΐα , αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.