Η μέθοδος Μπόμπαθ τυγχάνει πλέον παγκόσμιας αναγνώρισης ως μία από τις πιο κύριες προσεγγίσεις για τη θεραπεία ασθενών με νευρολογικές παθήσεις.

Είναι μια μέθοδος επίλυσης νεύρο – αναπτυξιακής προσέγγισης για την αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και άλλων συναφή νευρολογικών παθήσεων. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της βλάβης της ανάπτυξης του κεντρικού νευρικού συστήματος που επηρεάζει τις αισθήσεις και την κινητικότητα του ατόμου, την αντίληψη, τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.

Ο στόχος της θεραπείας Bobath είναι να βελτιώσει τις λειτουργίες που προκαλούνται από τη νευρολογική δυσλειτουργία. Η θεραπεία ορίζεται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενή και βασίζεται στην αξιολόγηση των ικανοτήτων και της ανάλυσης της αδυναμίας τους.

Επίσης συνιστάται για τα ακόλουθα:

  • Ανώμαλο μυϊκό τόνο
  • Μυϊκή αδυναμία
  • Απώλεια της επιλεκτικής κίνησης
  • Ανώμαλη σύσπαση ακούσιων και εκούσιων μελών του σώματος
  • Προβλήματα στη στάση του σώματος
  • Μυοσκελετικά προβλήματα
  • Πρόσθετες αισθητηριακές, αντιληπτικές, οπτικές και / ή ακουστικές, μαθησιακές δυσκολίες, κ.λ.π.