Η ισοκινητική αξιολόγηση προσφέρει την δυνατότητα για αναγνώριση ύπαρξης δυσλειτουργιών και ανισορροπιών τόσο ανάμεσα στις ανταγωνιστικές μυϊκές ομάδες όσο και μεταξύ των αμφοτερόπλευρων μυϊκών ομάδων.

Για τον σκοπό αυτό και για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, στο Κέντρο μας χρησιμοποιούμε την τεχνολογία BIODEX. Η μονάδα αυτή, αποτελεί ίσως την πιο αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης και αποκατάστασης της μυϊκής λειτουργίας του ασθενή.

Η ισοκινητική αξιολόγηση δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Μυϊκές ανισορροπίες
 • Μέγιστη ισχύς των εξεταζόμενων μυϊκών ομάδων
 • Ταχύτητα σύσπασης
 • Νευρομυϊκής συναρμογής
 • Συγκριτικής αξιολόγησης
 • Μυϊκής ενδυνάμωσης
 • Μυϊκού συντονισμού
 • Μυϊκής αντοχής
 • Ταχυδύναμης – Εκρηκτικότητας
 • Ενεργητικής κινητοποίησης των αρθρώσεων
 • Έλεγχο της προόδου αποκατάστασης
 • Πρόληψης
 • Έρευνα και πορίσματα (πόρισμα ανικανότητας π.χ. μετά από ατύχημα)

Η ισοκινητική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Μετεγχειρητική αποκατάσταση
 • Προεγχειρητική ενδυνάμωση
 • Αποκατάσταση τραυματισμών