Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μία από τις πιο περιθώριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, έχοντας να αντιματωπίσουν καθημερινά ρατσισμό και κινητικές δυσκολίες εξαιτίες έλλειψης κοινωνικών υποδομών.

Η δουλειά μας σαν φυσιοθεραπευτές είναι να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τα παιδιά αυτά όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται για τις καθημερινές τους ανάγκες, κάνοντας τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Σκοπός του θεραπευτικού προγράμματος που ακολουθεί ο/η ασθενής είναι να χτίσει πάνω στις υφιστάμενες δυνατότητες και ικανότητες του/της και να βελτιώσει τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές του δυνατότητες.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά μια γενική εκτίμηση της κατάστασης του/της ασθενούς και συνεχίζει με την επισήμανση των αναγκών, με τακτικές φυσιοθεραπείες που επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των μυών, τη διεύρυνση της κίνησης, την εκμάθηση της κινητικότητας κλπ. Οι φυσιοθεραπευτές προσπαθούν μέσα από διάφορες ασκήσεις να δημιουργήοσυν καινούριες ικανότητες στους/στις ασθενείς ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνουν τις υφιστάμενες. Τους βοηθούν να κάνουν όσο το δυνατό καλύτερη χρήση του σώματος τους, να καθυστερήσουν τυχόν αποπροσανατολισμό που προκαλείται από συγκεκριμένες παθήσεις, να βελτιώσουν το αναπνευστικό σύστημα, να αποτρέψουν την ανάπτυξη παραμορφώσεων κ.α.

Κάθε πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Με την επανα-εκτίμηση της κατάστασης, αναλόγως, το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας αναπροσαρμόζεται όυτως ώστε ο/η ασθενής να αρχίσει να αναπτύσσει καινούριες ικανότητες.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα θεραπειών, συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση της οικογένειας ώστε να μπορούν να αποκτήσουν μία πιο ευρεία αντίληψη της κατάστασης του/της ασθενούς και να τον/την βοηθήσουν να ασκείται στο σπίτι, κάνοντας τις ασκήσεις αυτές, μέρος της καθημερινότητας τους. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε τους συγγενείς στο να προσαρμόσουν τις ζωές τους ανάλογα με τις ανάγκες και το καθημερινό πρόγραμμα του/της ασθενούς για όσο το δυνατό ευκολότερη αντιμετώπιση της καθημερινής τους λειτουργικότητας.

Η φυσιοθεραπεία δεν μπορεί να αλλάξει την αιτία της αναπηρίας / ανικανότητας αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει αρκετά και να παρέχει διευκολύνσεις στην καθημερινή ζωή του/της ασθενούς και της οικογένειας του. Στόχος είναι να καταστεί ο/η ασθενής όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητος και να βοηθήσει την οικογένεια του να αντιμετωπίσει την κατάσταση όσο το δυνατό καλύτερα.

Η φυσιοθεραπεία για ενήλικες και παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορεί να εφαρμοστεί (μεταξύ άλλων) και για τα πιο κάτω περιστατικά/σύνδρομα:

 • Αυτισμό
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Σύνδρομο Down
 • Σύνδρομο Asperger
 • Σύνδρομο Angelman
 • Διαταραχή Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Intergrative Disorder)
 • Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση
 • Ελλιπής Προσοχή / Υπερκινητικότητας

Η μέθοδος Μπόμπαθ τυγχάνει πλέον παγκόσμιας αναγνώρισης ως μία από τις πιο κύριες προσεγγίσεις για τη θεραπεία ασθενών με νευρολογικές παθήσεις.

Είναι ένα πρόβλημα επίλυσης νεύρο – αναπτυξιακής προσέγγισης για την αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και άλλων συναφή νευρολογικών παθήσεων. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της βλάβης της ανάπτυξης του κεντρικού νευρικού συστήματος που επηρεάζει τις αισθήσεις και την κινητικότητα του ατόμου, την αντίληψη, τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.

Ο στόχος της θεραπείας Bobath είναι να βελτιώσει τις λειτουργίες που προκαλούνται από τη νευρολογική δυσλειτουργία. Η θεραπεία ορίζεται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενή και βασίζεται στην αξιολόγηση των ικανοτήτων και της ανάλυσης της αδυναμίας τους.

Επίσης συνιστάται για τα ακόλουθα:

 • Ανώμαλο μυϊκό τόνο
 • Μυϊκή αδυναμία
 • Απώλεια της επιλεκτικής κίνησης
 • Ανώμαλη σύσπαση ακούσιων και εκούσιων μελών του σώματος
 • Προβλήματα στη στάση του σώματος
 • Μυοσκελετικά προβλήματα
 • Πρόσθετες αισθητηριακές, αντιληπτικές, οπτικές και / ή ακουστικές, μαθησιακές δυσκολίες, κ.λ.π.